Foredrag

Jeg formidler en personlig historie, med involvering av målgruppen gjennom spørsmål og svar underveis.
Dette fører til en engasjerende historiefortelling, der elever og ungdomsgrupper tidligere har vist full fokus i opp til 90 minutter!

Historien tar tilhørere med gjennom min opplevelse av skoleårene med temaer som:

  • – en kropp med medfødte feil og mangler
  • – mobbing
  • – utestenging
  • – stadig lavere selvtillit
  • – forskrudd selvfølelse
  • – en klassekompis og selvmordet hans
  • – en knivepisode
  • – mitt eget selvmordsforsøk som 18-åring
  • – langtidseffektene av PTSD inn i det voksne liv

Fortellingen beskriver veien fra mobbing helt fra 1. klasse og helt fram til PTSD diagnosen, og langtidseffektene av dette inn i det voksne liv. Historien konkluderer med noen tips til hva som kan gjøres i dag for å forhindre flere historier som min, etter innspill fra publikum, samt noen hverdagstips til dagens unge/ungdom. Historien formidler også håp etter å ha erfart noe vondt og vanskelig. Bare fordi noe er vondt nå, betyr ikke det at det skal være sånn for alltid.

Hovedtema: Mobbing, psykisk helse, og håp.
Publikum: Ungdomsgrupper, skoleklasser – mellomtrinnet og eldre (5. klasse og eldre)
Besøkte tema: Psykisk helse, egenverd, mobbing, PTSD, selvmord, døden, fortvilelse, medmenneskelighet 
Varighet: ca. 60-90 min., avhengig av tilhøreres engasjement underveis

Oppfølging med klassene, og evt. med helsesykepleier i etterkant er anbefalt da foredraget ved tidligere anledninger har utløst sterke reaksjoner hos enkelte.


“Jarleif hadde et veldig sterkt og bra foredrag som alle skoleelever på mellomtrinn og ungdomstrinn bør høre.  Også videregående etter min mening. Av alt antimobbearbeid vi driver med tror jeg dette foredraget er noe av det som elevene har fanget opp mest fra. Våre elever satt helt stille og konsentrerte og hørte på Jarleif i godt over en time. Hans historie er sterk og lokalt forankret. Alle lederne bør også være til stede og høre.  
Til dere som ikke har hatt besøk – Ikke vent med å få det gjort. “

Enhetsleder
Oppvekstsenter

“Vi erfarte en sterk fortelling i godt over en time med lydhøre elever og lærere.
Jarleif forteller sin historie på en åpenhjertig og ærlig måte, men samtidig nøktern måte som fremmer tanker og refleksjon. Mobbing setter også spor inn i voksenlivet, og dette ble en vekker til ettertanke for flere. Det var elever som ville snakke med Jarleif i etterkant av foredraget, noe som vitner om at dette er et viktig tema som berørte og engasjerte. Jeg hadde en prat med flere elever etter foredraget, og jeg var overrasket over hvor mye de hadde festet seg ved.
Varmt anbefalt!”

Rektor
Ungdomsskole

“Jarleif Vågen er en modig mann som i høst og vinter har stått fram med et budskap bygget på dyrekjøpte erfaringer fra deler av egen barne- og ungdomstid. Om mobbing som satte dype spor, og om håp som til slutt har overvunnet det håpløse. Human-Etisk Forbund, Oppdal og Rennebu lokallag, har i vinter derfor valgt å benytte Jarleif Vågen som foredragsholder på en av våre kurskvelder for ungdommer som følger årets humanistiske konfirmasjonskurs, der denne kveldens tema var Menneskerettigheter, diskriminering og likeverd.”

Leder for konfirmasjonsutvalget HEF,
Oppdal og Rennebu lokallag

“Først vil jeg si takk for det du delte med oss! Det du sa rørte ved meg – og også konfirmantene, ut fra det jeg kunne se. Grunnen til at det ble så sterkt var måten du brukte deg sjøl på og at du var så sjøl-utleverende. Akkurat det kan lett virke motsatt, men du opplevdes som troverdig og ekte, og det gjorde inntrykk. For meg ble den røde tråden i det du sa, at vi alle er mye verdt og kan bidra med noe viktig blant dem vi omgås. Du fikk også fram, at de fleste av oss, også de som tilsynelatende framstår som mest vellykka, sliter med noe og har sine utfordringer. Nettopp dette, at det er dumt å sammenlikne seg med andre, synes jeg var et viktig poeng i det du sa. Du holdt foredraget ditt den første dagen av leiren. Jeg opplevde at det satte en god tone blant konfirmantene og la positive føringer for omgangsformen på leiren. Enda en gang – takk for et foredrag som grep meg sterkt, og for at du ga et “ansikt” til hvordan det kan være å kjenne seg utenfor.”

Øyvind Vognild, Prest