Foredrag

Eg formidlar ei personleg historie, med involvering av målgruppa gjennom spørsmål og svar undervegs.
Dette fører til ei engasjerande historieforteljing, der elevar og ungdomsgrupper tidlegare har vist fullt fokus i opp til 90 minutt!

Historia tek tilhøyrarane med gjennom mi oppleving av skuleåra med tema som:

  • – ein kropp med medfødde feil og manglar
  • – mobbing
  • – utestenging
  • – stadig lågare sjølvtillit
  • – forvridd sjølvkjensle
  • – ein klassekamerat og sjølvmordet hans
  • – ein knivepisode
  • – mitt eige sjølvmordsforsøk som 18-åring
  • – langtidseffektane av PTSD inn i det vaksne livet

Forteljinga skildrar vegen frå mobbing heilt frå 1. klasse og heilt fram til PTSD-diagnosen, og langtidseffektane av dette inn i det vaksne livet. Historia konkluderer med nokre tips til kva som kan gjerast i dag for å hindre fleire historier som mi, etter innspel frå publikum, samt nokre kvardagstips til dagens unge/ungdom. Historia formidlar også mykje håp etter å ha opplevd noko vondt og vanskeleg. Berre fordi noko er vondt no, tyder ikkje det at det skal vere sånn for alltid.

Hovudtema: Mobbing, psykisk helse, og håp.
Publikum: Ungdomsgrupper, skuleklassar – mellomtrinnet og eldre (5. klasse og eldre)
Besøkte tema: Psykisk helse, eigenverd, mobbing, PTSD, sjølvmord, døden, fortviling, medmenneskelegheit
Varigheit: ca. 60-90 min., avhengig av tilhøyrarane sitt engasjement undervegs

Oppfølging med klassane, og evt. med helsesjukepleiar i etterkant er anbefalt då foredraget ved tidlegare høve har utløyst sterke reaksjonar hos enkelte.


“Jarleif hadde et veldig sterkt og bra foredrag som alle skoleelever på mellomtrinn og ungdomstrinn bør høre.  Også videregående etter min mening. Av alt antimobbearbeid vi driver med tror jeg dette foredraget er noe av det som elevene har fanget opp mest fra. Våre elever satt helt stille og konsentrerte og hørte på Jarleif i godt over en time. Hans historie er sterk og lokalt forankret. Alle lederne bør også være til stede og høre.  
Til dere som ikke har hatt besøk – Ikke vent med å få det gjort. “

Enhetsleder
Oppvekstsenter

“Vi erfarte en sterk fortelling i godt over en time med lydhøre elever og lærere.
Jarleif forteller sin historie på en åpenhjertig og ærlig måte, men samtidig nøktern måte som fremmer tanker og refleksjon. Mobbing setter også spor inn i voksenlivet, og dette ble en vekker til ettertanke for flere. Det var elever som ville snakke med Jarleif i etterkant av foredraget, noe som vitner om at dette er et viktig tema som berørte og engasjerte. Jeg hadde en prat med flere elever etter foredraget, og jeg var overrasket over hvor mye de hadde festet seg ved.
Varmt anbefalt!”

Rektor
Ungdomsskole

“Jarleif Vågen er en modig mann som i høst og vinter har stått fram med et budskap bygget på dyrekjøpte erfaringer fra deler av egen barne- og ungdomstid. Om mobbing som satte dype spor, og om håp som til slutt har overvunnet det håpløse. Human-Etisk Forbund, Oppdal og Rennebu lokallag, har i vinter derfor valgt å benytte Jarleif Vågen som foredragsholder på en av våre kurskvelder for ungdommer som følger årets humanistiske konfirmasjonskurs, der denne kveldens tema var Menneskerettigheter, diskriminering og likeverd.”

Leder for konfirmasjonsutvalget HEF,
Oppdal og Rennebu lokallag

“Først vil jeg si takk for det du delte med oss! Det du sa rørte ved meg – og også konfirmantene, ut fra det jeg kunne se. Grunnen til at det ble så sterkt var måten du brukte deg sjøl på og at du var så sjøl-utleverende. Akkurat det kan lett virke motsatt, men du opplevdes som troverdig og ekte, og det gjorde inntrykk. For meg ble den røde tråden i det du sa, at vi alle er mye verdt og kan bidra med noe viktig blant dem vi omgås. Du fikk også fram, at de fleste av oss, også de som tilsynelatende framstår som mest vellykka, sliter med noe og har sine utfordringer. Nettopp dette, at det er dumt å sammenlikne seg med andre, synes jeg var et viktig poeng i det du sa. Du holdt foredraget ditt den første dagen av leiren. Jeg opplevde at det satte en god tone blant konfirmantene og la positive føringer for omgangsformen på leiren. Enda en gang – takk for et foredrag som grep meg sterkt, og for at du ga et “ansikt” til hvordan det kan være å kjenne seg utenfor.”

Øyvind Vognild, Prest

hugsar du då me var der
hugsar du då me var der